taekwondo

Taekwondos historia

Taekwondo är en koreansk kampsportsgren likaså olympiagren.

Den har utvecklats till sin nuvarande form efter andra världskriget.

Tll dess uppkomst har inverkat århundradens kampsports skicklighets tradition på den Koreanska halvön, man har också fått inverkan från Kina och Japan.

Taekwondo teknikerna grundar sig mest från karate.

Sparkarna är en signifikant del i taekwondo gemför med andra orientaliska kampsporter.                                                                      
Till Finland anlände taekwondo år 1979, med den koreanske mestaren Hwang Dae Jinin.                                                                                 
Taekwondo kan översättas till “fotens och handens väg”.

Taekwondo entusiast

För en taekwondo entusiast anväder man benämn ing, taekwondoi.         
Taekwondo erbjuder mångsidiga möjligheter att öva grenen.

Den är en traditionel kampsportsgren, men också självförsvarsgren och en form av konditionssport.

Taekwondo har två tävlingsformer i vilka man kan tävla, match (kyorugi) och rörelseserie (poomsae).

Match är en fullkontakts form, var också träffar mot huvudet är tillåtna.

Därför har tävlarna bra skydd, som kampväst, hjälm, arm och benskydd, handskar, suspensoar och tandskydd.

I rörelse tävlingsformen förevisar tävlarna på förhand bestämda rörelseserier, antingen ensamma, par vis eller i grupper.

I rörelseserierna kan man också tävla i freestyle-serier, var tävlarna förevisar sin egna utvevklade rörelseserien, som innehåller så taekwondo tekniker samt akrobati.

Taekwondos utveckling

I taekwondo används ett bältesvärdes system. Med bältesproven testas entuisternas utveckling.
Taekwondos tre första bältesfärgerna är: vit, gul och grön, dessa härstammar från karate.
De resterande färgerna: blå, röd och svart är det Koreanska hovets färger.
Studentvärdet. alltså kup-värdet, börjar från nummer tio och slutar med det första kup’et.
I svarta bälten går man vidare i dan-värden, som är följande:
· 1-3 dan, elev (kyosanim)
· 4-6 dan, lärare (sabumnim)
· 7-8 dan, mästare (kwanjanganim)
· 9-10 dan, stormästare (saseongnim)

Taekwondo, passar för vem

Taekwondo passar för alla åldrar. Grenen erbjuder alla nåt. Taekwondo passar bra som t.ex barns hobby.
Grenen övar konsentration, att lyssna på instruktioner och att fungera enligt givna instruktioner.
Under träningarna respeterar man andra entusiaster och fungerar inom givna regler.
Taekwondo utvecklar fysiska samt psykiska funktioner.
Grenen utvevklar så kondition, styrka, flexibilitet, balans samt koordination.
Under träningarna gör man övningar oberoende av andra, parvis eller i grupper.

VAD ÄR TAEKWONDO

Du kan läsa mer om taekwondo på tex Suomen taekwondoliittos sidor: https://www.suomentaekwondoliitto.fi/mita-on-taekwondo/